Pocket banking

Bạn thường xuyên lo lắng về mức chi tiêu của mình hàng tháng? Ứng dụng Pocket banking sẽ là công cụ hữu hiệu và đơn giản giúp bạn quản lí chi tiết tình hình tài chính của bạn.
Với Pocket Banking, bạn sẽ:
- Tạo thời hạn và ngân sách chi tiêu
- Thêm và lưu lại các khoản chi và tuỳ chọn mục đích chi tiêu như Thực phẩm, Đi lại, Liên lạc, …
- Quản lí những thu nhập phát sinh trong tháng.
- So sánh các mức chi tiêu theo tháng và được cảnh báo nếu bị lạm chi.
- Xem nhanh thống kê tài chính theo mỗi tháng.
- Lưu trữ thông tin tiêu dùng, gửi báo cáo qua mail hoặc SMS.
Với Pocket Banking, bạn có thể quản lí tài chính cá nhân mọi lúc mọi nơi!!!
Xem thêm các tip quản lí tài chính tại Pocket banking fanpage bạn nhé!